Nếu bạn là 1 trong những khách hàng may mắn trúng thưởng, hãy click vào tên mình trong danh sách trên để sang trang hướng dẫn thủ tục và xác nhận trúng thưởng