"Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn trúng thưởng, hãy click vào tên mình trong danh sách trên để sang trang hướng dẫn thủ tục và xác nhận trúng thưởng.”